MORAMO

Milica Marušić Jablanović, psiholog, doktor andragoških nauka, kandidatkinja za odbornicu u Skupštini Beograda na listi koalicije MORAMO

Beograd odavno nije grad u kojem je ugodno živeti. Podaci sa aplikacija za merenje kvaliteta vazduha suočavaju nas sa činjenicom da svojoj deci činimo štetu samim tim što ih podižemo u ovom gradu.


Iz tog razloga imam potrebu da se maksimalno angažujem na polju smanjenja zagađenja vazduha.

Ono što MORAMO da uradimo je ozelenjavanje gradskih površina uz sadnju urbanih šuma. MORAMO i da kontrolišemo kvalitet energenata koji se koriste u toplanama i elektranama. Termoelektrane na Balkanu spadaju u najveće zagađivače vazduha, a u Beogradu su problem i individualna ložišta i industrijski zagađivači. Gradjani Srbije koji nemaju sredstva za kvalitetan ogrev trebalo bi da dobiju pomoć države, a industrijske zagađivače nije dovoljno sankcionisati novčanim kaznama. Naplaćena
kazna bez promene prakse ne doprinosi kvalitetu vazduha , a grad mora naterati industriju da poštuje propisane standarde.

Našim građanima je potrebno redovno informisanje o ekološkim temama, ali i bolje ekološko obrazovanje. S obzirom na to da sam istraživač u oblasti obrazovanja i da se bavim ekološkom pismenošću, želim da pomognem unapređenju kvaliteta ekološkog obrazovanja u školama na teritoriji Beograda, za šta ima puno primera dobre prakse i kod nas i u drugim zemljama. Kreiranje odgovornijeg odnosa prema prirodnom okruženju podstiče se kroz akcije sadnje drveća, školske bašte, škole u prirodi.

Usmeravanje dece ka redovnom boravku u priodi ne bi smelo da zavisi od finansijskih mogućnosti ili od sklonosti njihovih roditelja. Nije dovoljno poslati decu jednom godišnje na ekskurziju na planinu. Grad bi trebalo da finansira redovne obilaske prirodnih dobara koja su u blizini škole, a nastavnici da im kroz interdisciplinarni pristup približavaju probleme i lepote u prirodnom okruženju.

Takođe, svi smo svesni teških okolnosti u kojima funkcioniše naš zdravstveni sistem. Jedan od načina na koji grad mora da pomogne je finansiranje neophodne opreme, aparata, vozila, raznih sredstava za rad. Ostali problemi u zdravstvu moraju se rešavati na nivou Republike.
Gradsku skupštinu želimo da otvorimo za građane. MORAMO olakšati komunikaciju sa našim sugrađanima i obezbediti transparentan rad same gradske skupštine. Svaka grupa ljudi koja je okupljena oko zaštite dobara u našem gradu jeste vredan saradnik.

Naše društvo je probuđeno, a institucije moraju da prepoznaju potencijal aktivnih građana!