MORAMO

Biljana Stojković: Odgovornost, ključna reč

Demontaža partijskog upravljanja državom

U ovom trenutku svim aspektima naših života upravlja partija, ona upravlja državnim resursima, državnom imovinom, državnim budžetom.

Demontažu partijskog upravljanja će omogućiti jedino uvođenje individualne odgovornosti.

Kada svako zaposlen u državnoj upravi bude odgovoran za svoja dela i ne bude mogao da se sakrije iza partijske knjižice – neće na sebe ni preuzimati posao koji ne zna, svestan toga da postoji posledica.

Na taj način, svaki posao će obavljati oni koji taj posao najbolje rade, oni koji mogu da stanu iza svakog povučenog poteza i da preuzmu odgovornost za rezultat učinjenog. Kada smo svesni posledice, i one dobre i one loše, dajemo sve od sebe i ne dozvoljavamo sebi grešku.

Odgovornost za ono kako ćemo živeti posle izbora trenutno je na svima nama, mi MORAMO da je preuzmemo, a ja MORAM da nastavim borbu za zemlju, vazduh, vodu i slobodu.