MORAMO

Stojković: Naši fondovi su puni! Kada se ne bi čerupalo, bilo bi dovoljno

Naš Republički fond za zdravstveno osiguranje ima sasvim dovoljno novca. Taj javni novac se čerupa i troši nemilice, na partijske usluge i upravljanja. Umesto što smo sve bolesniji, a redovi za preglede sve duži, umesto što čekamo mesecima na zakazane operacije i posebno plaćamo analize i preglede i teško sakupljamo novac za skuplja lečenja, nama je potrebno da se onim što se odvaja od svih nas i svih naših plata, upravlja pošteno.

Ukoliko se zaustavi korupcija, raspolagaćemo velikom sumom novca, koji može da nam pruži bolju zdravstvenu politiku, veći broj zadovoljnih lekara i bolje aparate. Reorganizacijom RFZO-a i Agencije za lekove i medicinska sredstva zaustavićemo osećaj poniženja sa kojim se neprestano borimo.

MORAM, za sve bolesne, da bi imali adekvatno lečenje, da ne bi stradali od izlečivih bolesti, da bi bili poštovani u bolnicama i bili dostojanstveni pred lekarima i sestrama.