MORAMO

BILJANA STOJKOVIĆ: MORAM, za roditelje

Kako izgleda dan prosečne zaposlene majke u Srbiji? Ona se raduje ručku u vrtiću i boravku jer sama tek ponekad stiže da skuva, uglavnom vikendom, ukoliko ne padne „na nos“ od sređivanja kuće. Mora da sumnja u istinitost toga da zaista postoji zdravija, organska hrana, jer kada bi u to poverovala morala bi da pravi drugačije izbore, a ti su izbori izuzetno skupi i nedostižni. Sa posla dolazi kasno i dete uspavljuje kasno, iako zna da bi trebalo ranije, jer želi sa njim da provede vreme. Ukoliko uopšte može, nada se da će sa porodicom otputovati na deset dana na more, a ne na sedam. Rukave dečije pidžame koji su se povukli ka laktovima vuče, da ih razvuče, jer nema kada, a ponekad nema ni kako, da kupuje novu pidžamu. Svakodnevno se plaši da se kijanje ne pretvori u temperaturu, jer je odlazak u dom zdravlja nešto što doživljava kao tešku kaznu. I to se sve odnosi na one majke i one roditelje koji uopšte imaju sreće da su zaposleni i da planiraju odmore.

Sve to nema veze sa dostojanstvenim životom, u kom žena uživa u svojoj porodici, u svom domu, u svom poslu.

Naš program predviđa načine koji su usmereni ka tome da obezbede izvesnost i sigurnost u prihodima, koji su osnovni preduslov za mir.  Novi Zakon o radu predviđa vraćanje punih prava radnicima i radnicama – pravo na jednaku kompenzaciju u okviru istog posla, za oba pola, kao i ukidanje ugovora na određeno, kako bi se se sprečile bahatost i samovolje gazdi.

Smanjenje radne nedelje na 35 sati dovešće do mogućnosti da se posvetimo više sebi i svojim porodicama. Poreski podsticaji za poslodavce omogućiće im da se prilagode tranziciji ka skraćenju radnog vremena.

Svaka žena će imati zagarantovano pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, zbog nege deteta i to u ukupnom trajanju od jedne godine i tri meseca, kako bi roditeljima bilo omogućeno da ispune sve potrebne uslove za upis deteta u vrtić. Upis dece u vrtiće biće bez čekanja i biće dostupan svakom roditelju.

Pored toga, očevima ćemo omogućiti pravo na porodiljsko odsustvo od tri meseca, uz regulisanje obaveznog i zagarantovanog odsustva u trajanju od 15 dana i pravo na porodiljsko odsustvo istovremeno kada i majka.

Kako bi mogli na pravi način da se posvete  deci i porodici Zakon će predviđati skraćeno i klizno radno vreme šest meseci nakon isteka prava na porodiljsko odsustvo. 

Samohrane majke će imati potpunu sistemsku pomoć, regulisana prava na skraćeno i klizno radno vreme i posebne mere zaštite od gubitka posla.

MORAM, za nas mame, ali i tate, koji će onda i želeti da žive u ovoj zemlji i u njoj da odgajaju decu, u kojoj uživaju.