MORAMO

Прилози председничка кампања:

Горан Петковић, Београд, новчаних прилога – 0.00, неновчаних прилога – 100000.00, 19.03.2022.

Срђан Митрашиновић, Слепчевић, новчаних прилога – 0.00,  неновчаних прилога – 100000.00, 19.03.2022.       

Ђорђе Микетић, Београд, новчаних прилога – 0.00,  неновчаних прилога – 100000.00, 19.03.2022.       

Прилози парламентарна кампања:

Стефан Остојић, Београд, новчаних прилога – 0.00,  неновчаних прилога – 398707.73, 19.03.2022.
 
Стефан Остојић, Београд, новчаних прилога –  0.00, неновчаних прилога – 70584.00, 19.03.2022.
 
Горан Петковић, Београд, новчаних прилога –  0.00, неновчаних прилога – 100000.00,  19.03.2022.
 
Срђан Митрашиновић, Слепчевић, новчаних прилога – 0.00, неновчаних прилога – 100000.00, 19.03.2022.

Ђорђе Микетић, Београд, новчаних прилога – 0.00, неновчаних прилога – 100000.00, 19.03.2022.