MORAMO

MORAMO da slobodno odlučujemo o životu

Kada građani slobodno odlučuju oni uvek donose dobre odluke. Zato MORAMO da stvorimo uslove u kojima će građani slobodno odlučivati na referendumu na šta će se trošiti njihov novac od poreza.

Provodimo život, a da nas niko nikada ništa nije pitao. Ne znamo šta je prava volja građana.

MORAMO ima plan da svake godine, u svih 8.400 mesnih zajednica, građani slobodno odlučuju o svom novcu.

Od 2015. godine u Šapcu smo to promenili i uveli referendume u sve mesne zajednice, gde građani neposredno odlučuju o svom novcu od poreza na imovinu.

Svi građani će imati pravo da direktno odlučuju i da se uključe u donošenje odluka. Građani najbolje znaju koji su problemi u njihovim mestima, ali takođe vrlo dobro znaju koja su rešenja.

MORAMO da promenimo Zakon o lokalnoj samoupravi, kako bi dobile više ovlašćenja i izvornih prihoda da samostalno oblikuju lokalne politike i kako bi u te procese uključili i građane. Na taj način svi krajevi naše zemlje će dostići svoj pun potencijal.

Građani MORAJU da biraju svoje predstavnike iz lokalnih zajednica koji će u parlamentu zastupati njihove interese, a ne interese partijskih vrhova.

Kada građani slobodno odlučuju uvek donose dobre odluke.

MORAMO da živimo slobodno i da slobodno odlučujemo o svom životu!

MORAMO, zajedno i drugačije