MORAMO

Biljana Stojković: Moramo da osnažimo žene

PRAVO ŽENA NA JEDNAKOST

„Žene su i dalje manje plaćene za obavljanje istih poslova u odnosu na muškarce. Moramo da osnažimo žene i motivišemo ih da učestvuju u svim segmentima društvenog života i moramo da promenimo izrabljivački Zakon o radu” naglasila je kandidatkinja za predsednicu Srbije prof. dr Biljana Stojković.

Mi žene smo te koje smo stajale na čelu borbe za životnu sredinu, koja se vodi na ulicama, njivama, u šumama i pored reka širom Srbije.

“Ženama moramo da obezbedimo sva prava i istu zaradu kao i muškarcima, za sve poslove koje koje obavljaju u okviru istih zanimanja. Naš Zakon o radu pisali su strani investitori, tajkuni i Privredna komora, te je takav da prava radnika i ne postoje, i mi moramo da ga menjamo. U tom novom Zakonu o radu, koji ćemo usvajati posle izbora, potrebno je da posebno kreiramo prava kojima ćemo brinuti o ženama u svim sektorima.“